Mặt bằng tham khảo cho khách hàng ở ngoại ô, nông thôn có diện tích: 7m x 10m, 7m x 12,5m, 7m x 13m, 7m x 13,5m, 8m x 15m, 8m x 12m, 10m x 17m, 4,5m x 9,5m, 5m x 9,5m, 6m x 10m, 6m x 15m.

Bình luận

error: Bản quyền được bảo lưu!!
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon