Khái toán chi phí xây nhà bao vật tư phần thô và nhân công hoàn thiện.

Tổng diện tích tính toán: m2

Dự toán chi phí: đồng

Xem thêm Khái toán chi phí thiết kế.