quan-ly-thu-chi-cong-trinh

Chúng tôi cung cấp Ứng dụng Quản lý công trình trên nền tảng Web để các bạn có thể truy cập và theo dõi Công trình xây dựng mọi lúc, mọi nơi.

Với Azhome – Quản lý công trình các nhà thầu nhanh chóng:

  • Theo dõi được tình hình tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại.
  • Theo dõi được tình hình thu chi công trình và số dư trong ngày.
  • Xem báo cáo chi tiết tình hình công nợ thầu phụ; Công nợ nhà cung cấp; Công nợ phải thu từ chủ đầu tư … một cách tổng quan hoặc theo từng công trình cụ thể.

Ngoài ra AzHome còn giúp các nhà thầu xây dựng theo dõi chi tiết về tình hình sử dụng nhân công và vật tư cho từng công trình cụ thể.